Κλωνοποίηση 

Η κλωνοποίηση και η πυρηνική μεταμόσχευση για αναπαραγωγή και θεραπεία
Η κλωνοποίηση και οι κίνδυνοι της
Μυστικό μακροζωίας: Αύξηση διάρκειας ζωής κατά 6 φορές