Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα 

Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα και οργανισμοί: Κίνδυνοι και προφυλάξεις
Μεταλλαγμένα τρόφιμα: Πόσο απειλούν την υγεία μας;
Γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα: Τα υπέρ και τα κατά
Μεταλλαγμένες ντομάτες εναντίον καρκίνου