Καρκίνος κόλπου 

Σπάνια μορφή καρκίνου του κόλπου που οφείλεται σε φάρμακο.