Μολυσματικές ασθένειες 

Χορήγηση αντιβιοτικών πριν από οδοντιατρικές θεραπείες: Νέες οδηγίες
Ψείρες στην κεφαλή: Η πρόληψη, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των προϊόντων που προτείνονται