Νεφρική υπέρταση ή πίεση 

Ασθένειες νεφρών: Σημεία και συμπτώματα
Η πολυκυστική νόσος των νεφρών: Αιτιολογία, μορφές, σημεία και συμπτώματα