Χλαμύδια 

Χλαμύδια και καρκίνος του τραχήλου μήτρας
Συστάσεις για ανίχνευση στις γυναίκες των χλαμυδίων