Επίδραση του διευθυντή στην καρδία των υπαλλήλων

Οι διευθυντές έχουν επίδραση στην καρδία των υπαλλήλων τους

Οι σχέσεις των υπαλλήλων με τους διευθυντές τους από τους οποίους εξαρτώνται για το εισόδημα και την ανέλιξη τους, μπορεί να έχουν σημαντικές επιδράσεις στην υγεία τους.

Οι υπάλληλοι που αισθάνονται ότι υπάρχει ένα ψηλό επίπεδο δικαιοσύνης στη συμπεριφορά των διευθυντών τους, διατρέχουν κατά 30% χαμηλότερο κίνδυνο προσβολής από στεφανιαία νόσο της καρδίας.

Το αίσθημα της δικαιοσύνης είναι μια βασική αξία στις ανθρώπινες κοινωνίες. Στην εργασία, οι δείκτες της δίκαιας μεταχείρισης είναι το κατά πόσο οι υπάλληλοι αισθάνονται ότι οι διευθυντές τους λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις τους, μοιράζονται μαζί τους πληροφορίες σχετικές με τη λήψη αποφάσεων, τους συμπεριφέρονται αμερόληπτα και με ειλικρίνεια.

Το ψηλό επίπεδο δικαιοσύνης με βάση τα πιο πάνω κριτήρια στη συμπεριφορά των διευθυντών, έχει σχετισθεί με αυξημένα κίνητρα των υπαλλήλων, αυξημένο επίπεδο συνεργασίας, μειωμένο επίπεδο ψυχολογικής καταπόνησης, λιγότερα αρνητικά συναισθήματα και μειωμένες άδειες απουσίας λόγω ασθένειας.

Υπάρχουν βιολογικοί μηχανισμοί που εξηγούν τη σχέση μεταξύ της καρδίας και του αισθήματος της δικαιοσύνης. Όταν υπάρχει σε ψηλό επίπεδο το αίσθημα της αδικίας, αυξάνεται το επίπεδο του χρόνιου στρες.

Η αύξηση του χρόνιου στρες επιφέρει νευρικές και ενδοκρινολογικές αλλαγές. Παρατηρούνται επιδράσεις στις αυτόνομες λειτουργίες όπως αυτή της καρδίας, αυξημένος κίνδυνος για μεταβολικό σύνδρομο με αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη, διαβήτη και παχυσαρκία, αλλοιώσεις της πήξης του αίματος, φλεγμονώδεις αντιδράσεις και παθολογικές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος.

Σε υπαλλήλους που έχουν αυξημένο αίσθημα δικαιοσύνης που προκύπτει από τη συμπεριφορά των διευθυντών τους, ο κίνδυνος του χρόνιου στρες και των πιο πάνω αρνητικών βιολογικών επιπτώσεων, μειώνεται.

Υπάρχουν δεδομένα που προέκυψαν από έρευνες που δείχνουν ότι σε υπαλλήλους με πολλούς προϊσταμένους, τις μέρες που εργάζονται με προϊσταμένους που αντιλαμβάνονται ως δίκαιους, η πίεση τους ψηλώνει λιγότερο από ότι όταν εργάζονται με άλλους προϊσταμένους που τους θεωρούν άδικους. Εκτός από την πίεση, άλλα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι επηρεάζεται ανάλογα κάτω από τέτοιες συνθήκες και ο ρυθμός της καρδίας.

Με βάση το σκεπτικό αυτό, Φινλανδοί ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της καρδίας και του αισθήματος δικαιοσύνης που βιώνουν οι υπάλληλοι λόγω της συμπεριφοράς των διευθυντών τους.

Εξέτασαν σε 6.400 άνδρες δημόσιους υπάλληλους του Λονδίνου για 10 χρόνια, τη συχνότητα και το είδος των καρδιακών παθήσεων που παρουσίαζαν. Παράλληλα συνέλεξαν στοιχεία από τους υπαλλήλους αυτούς, σχετικά με το επίπεδο δικαιοσύνης ή αδικίας που βίωναν στον επαγγελματικό τους χώρο όπως επίσης και για άλλες ψυχοκοινωνικές παραμέτρους.

Οι Φινλανδοί ερευνητές, διαπίστωσαν ότι οι άνδρες που αισθάνονταν ότι υπήρχε ένα ψηλό επίπεδο δικαιοσύνης σε σχέση με τη συμπεριφορά των διευθυντών τους, ο κίνδυνος για στεφανιαία νόσο της καρδίας, ήταν κατά 30% χαμηλότερος σε σύγκριση με τους άνδρες δημόσιους υπαλλήλους που βίωναν ένα χαμηλό ή ενδιάμεσο επίπεδο δικαιοσύνης

Η στεφανιαία νόσος της καρδίας είναι αιτία ισχαιμίας και εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η νόσος αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτων στις ανεπτυγμένες χώρες.

Βλέπουμε λοιπόν ότι το αίσθημα της δικαιοσύνης , που είναι μια θεμελιώδης αξία στις κοινωνίες των ανθρώπων, έχει επιδράσεις στην καρδία και κατ' επέκταση στη θνησιμότητα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, έχουν ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον για τη δίκαιη μεταχείριση από την εξουσία. Η δίκαιη μεταχείριση εδραιώνει την κοινωνική κατάσταση και τις αξίες. Η απουσία δικαιοσύνης είναι πηγή καταπίεσης, στέρησης και στρες.

Η δικαιοσύνη, η ισότητα και ο αλτρουισμός, αποτελούν φάρους καθοδήγησης της προόδου και της ανάπτυξης των κοινωνιών των ανθρώπων.

Το γεγονός ότι νέα στοιχεία δείχνουν ότι στο επαγγελματικό περιβάλλον, το αίσθημα αδικίας μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των υπαλλήλων με σοβαρές συνέπειες για την καρδία, επιβάλλει τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών όπως επίσης και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης στο χώρο εργασίας.