Έφηβοι 

Υψηλή πίεση, υπέρταση, σε έφηβους και ενήλικες, που δεν κοιμούνται αρκετά
Φαγητά παιδιών και κίνδυνος για λευχαιμία
Φιλιά και μηνιγγίτιδα
Χλαμύδια στους άνδρες: Τεστ για άμεση διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη της μετάδοσης στις γυναίκες
Ψηλή πίεση σε παιδιά και έφηβους: Επικίνδυνος εχθρός που παραμένει χωρίς διάγνωση και θεραπεία
Ψηλή πίεση στα παιδιά: Απειλή για το μέλλον τους