S1-SampleAboveAll
Print

Βιταμίνες C και E: Ποιος ο ρόλος τους στην πρόληψη του καρκίνου;

Οι βιταμίνες C και Ε όταν δίνονται ως συμπληρώματα δεν είναι σε θέση να μειώνουν τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του προστάτη ή από άλλο καρκίνο.

Πολλοί άνθρωποι παίρνουν βιταμίνες ελπίζοντας ότι έτσι θα προστατευτούν από χρόνιες ασθένειες και ιδιαίτερα από τον καρκίνο.

Οι βιταμίνες C και Ε είναι από τις συχνότερες ουσίες που λαμβάνονται ως συμπληρώματα σε φαρμακευτικά σκευάσματα για το σκοπό αυτό.

Ωστόσο νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι βιταμίνες C και Ε όταν δίνονται ως συμπληρώματα δεν είναι σε θέση να μειώνουν τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του προστάτη ή από άλλο καρκίνο.

Η αντίληψη ότι η λήψη βιταμινών μπορεί να περιορίζει και να προφυλάσσει από διάφορες μορφές καρκίνου δεν είναι τεκμηριωμένη. Σε μερικές έρευνες παρατηρήθηκε ότι η αύξηση της πρόσληψης ή τα επίπεδα των εν λόγω βιταμινών στο αίμα σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο προσβολής από ορισμένους καρκίνους.

Ο συσχετισμός μεταξύ βιταμινών C ή Ε και μειωμένου κινδύνου για καρκίνο στηρίχθηκε από την ύπαρξη μηχανισμών που δείχνουν ότι οι αντιοξειδωτικές αυτές ουσίες μπορεί να επιβραδύνουν διάφορα στάδια της καρκινογένεσης.  

Όμως για να αποδειχθεί τελεσίδικα ότι οι βιταμίνες C και Ε είναι σε θέση να προστατεύουν από τον κίνδυνο προσβολής από διαφόρων ειδών καρκίνους απαιτούνται περισσότερα. Συγκεκριμένα χρειάζονται μεγάλης κλίμακος, προοδευτικές, τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με πλασέμπο, μακροχρόνιες έρευνες.

Σε τέτοιες μελέτες είναι δυνατόν να συγκριθούν σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων με παρόμοια χαρακτηριστικά, τα αποτελέσματα όσον αφορά στην προσβολή από καρκίνο αυτών οι οποίοι παίρνουν μια βιταμίνη για σκοπούς πρόληψης ενός συγκεκριμένου καρκίνου και αυτών που δεν παίρνουν τη βιταμίνη.

Πρόκειται για επίμαχα θέματα με μεγάλη σημασία για τη δημόσια υγεία, με τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις. Είναι επίσης γεγονός ότι γίνονται διαφόρων ειδών έρευνες όσον αφορά στο είδος, την ποιότητα και τη μεθοδολογία τους που παράγουν απλούς συσχετισμούς ή ακόμη αντικρουόμενα αποτελέσματα. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εξαγωγή συμπερασμάτων και στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης του καρκίνου με βιταμίνες ή άλλες ουσίες.

Μια ενδιαφέρουσα εργασία που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτει σημαντικά νέα στοιχεία στις γνώσεις μας για το επίμαχο ζήτημα. Η έρευνα διήρκεσε από το 1997 έως το 2007. Έλαβαν μέρος 14.641 άνδρες γιατροί.

Οι συμμετέχοντες διαχωρίζονταν τυχαία στο να λαμβάνουν είτε βιταμίνες είτε εικονικό φάρμακο (πλασέμπο) και δεν γνώριζαν σε ποια από τις δύο ομάδες κατανέμονταν. Η ομάδα με βιταμίνες λάμβανε κάθε μέρα 500 mg βιταμίνη C και βιταμίνη Ε, 400 IU για μία μέρα ανά δύο.

Ο στόχος ήταν να διαφανεί εάν η μακροχρόνια λήψη των βιταμινών αυτών ήταν σε θέση να μειώνει τον κίνδυνο προσβολής των γιατρών που συμμετείχαν από καρκίνο του προστάτη ή από κάποιο άλλο καρκίνο.  

Το συμπέρασμα των Αμερικανών ερευνητών μετά από αυτή τη μακροχρόνια, τυχαιοποιημένη δοκιμή για την πρόληψη του καρκίνου είναι ότι οι βιταμίνες C και Ε όταν δίνονται ως συμπληρώματα δεν είναι σε θέση να μειώνουν τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του προστάτη ή από άλλο καρκίνο.

Για αυτό δηλώνουν ότι τα στοιχεία που συνέλεξαν δεν στηρίζουν τη χρήση των εν λόγω συμπληρωμάτων για την πρόληψη του καρκίνου σε μεσήλικες ή πιο ηλικιωμένους άνδρες.

Εμείς θα υπενθυμίσουμε ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα βιταμινών και άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών δεν μπορούν να προσφέρουν τα ίδια πλεονεκτήματα στον άνθρωπο για την πρόληψη του καρκίνου όπως η υγιεινή διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά.

Παράλληλα για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη, οι άνδρες πρέπει να θυμούνται ότι εκτός από τη διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, μεγάλη σημασία έχουν επίσης η διατήρηση κανονικού βάρους σώματος και ο περιορισμός των κορεσμένων, ζωικής προέλευσης λιπαρών ουσιών.

 

Κοινωνικά Δίκτυα

S8-SampleBelowArticle