Μόλυβδος και υγεία 

Προσέξτε το μόλυβδο: Μειώνει τη διάρκεια ζωής
Ο μόλυβδος αυξάνει την εγκληματικότητα;
Ο μόλυβδος είναι ένα δηλητήριο για τον εγκέφαλο των παιδιών.