Print

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο σπίτι και στην εργασία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο κεφάλι μπορεί να είναι βλαβερά

Η παρατεταμένη έκθεση σε πολύ χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι δυνατόν να προκαλούν βλάβες στο DNA των εγκεφαλικών κυττάρων.

Πολύ χαμηλά ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκπέμπονται, από συσκευές, όπως οι στεγνωτήρες μαλλιών, τα ηλεκτρικά ξυραφάκια και οι ηλεκτρικές κουβέρτες.

Παράλληλα φαίνεται ότι οι βλάβες που προκαλούνται στα εγκεφαλικά κύτταρα από έκθεση στα μαγνητικά πεδία για μικρά χρονικά διαστήματα, συσσωρεύονται και έχουν διαχρονικά αθροιστικό αποτέλεσμα.

Οι σημαντικές αυτές διαπιστώσεις που αναζωπυρώνουν το επίμαχο θέμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, προκύπτουν από εργαστηριακή έρευνα από επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. 

Οι ερευνητές υπέβαλαν πειραματόζωα σε μαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης των 60 hertz για 24 και 48 ώρες. Το DNA των πειραματόζωων έδειξες βλάβες στις 24 ώρες και ακόμη περισσότερες στις 48 ώρες.

Επίσης η έκθεση στα μαγνητικά πεδία έδειξε ότι αύξανε την απόπτωση των εγκεφαλικών κυττάρων. Η απόπτωση είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένα κύτταρο αυτοκαταστρέφεται διότι το ίδιο δεν μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες που έχει υποστεί.

Σε προηγούμενες έρευνές τους, οι επιστήμονες του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον είχαν βρει ότι με μαγνητικά πεδία 10 φορές πιο έντονα και με έκθεση μόνο δύο ωρών, παρουσιάζονταν στα κύτταρα ανάλογες βλάβες. Σε συνδυασμό οι δύο εργασίες τους αποδεικνύουν ότι η αρνητική επίδραση των μαγνητικών πεδίων είναι συσσωρευτική και αθροιστική.

Στην καθημερινή μας ζωή, η έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι πολύ μικρής διάρκειας. Για παράδειγμα το στεγνωτήρα μαλλιών το χρησιμοποιούμε συνήθως για περίπου 3 λεπτά ενώ το ηλεκτρικό ξυραφάκι για 5 λεπτά.

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι υπάρχει η πιθανότητα τα αρνητικά αποτελέσματα να αθροίζονται διαχρονικά και να έχουν κάποιες αρνητικές επιδράσεις στην υγεία μας.

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης, δεν προκαλούσαν βλάβες στο DNA επειδή δεν είναι αρκετά ισχυρά για να σπάσουν χημικούς δεσμούς σε ζωντανούς οργανισμούς.

Τώρα οι έρευνες τους δείχνουν ότι οι βλάβες στο DNA προκαλούνται όχι άμεσα αλλά λόγω ενεργοποίησης έμμεσων μηχανισμών.

Υποψιάζονται ότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης επηρεάζουν το μεταβολισμό και την κατανομή σιδήρου σε ορισμένες κατηγορίες κυττάρων.

Αυτό αυξάνει τη συγκέντρωση ελεύθερου σιδήρου στα κύτταρα αυτά. Ο ελεύθερος σίδηρος δια μέσου μιας χημικής αντίδρασης δημιουργεί ελεύθερες ρίζες που είναι τοξικές για το DNA, τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες των κυττάρων.

Τα εγκεφαλικά κύτταρα είναι πλούσια σε σίδηρο. Με βάση τα ευρήματα των επιστημόνων του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον αυτό τα καθιστά περισσότερο ευάλωτα στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία χαμηλής έντασης.

Για να ελέγξουν την ορθότητα της επιστημονικής αυτής υπόθεσης, οι ερευνητές έδωσαν στα πειραματόζωα φάρμακα που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες ή που μειώνουν τον ελεύθερο σίδηρο στα εγκεφαλικά κύτταρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πράγματι μείωση των βλαβών στο DNA των εγκεφαλικών κυττάρων μετά από τη θεραπεία αυτή που δόθηκε προ της έκθεσης στα πεδία.

Οι βλάβες στο DNA παρατηρούνται συχνά στα κύτταρα του οργανισμού. Όμως το κύτταρο έχει μηχανισμούς που τις επιδιορθώνουν. Το πρόβλημα είναι ανησυχητικό όταν οι βλάβες στο DNA είναι πολλές ή και στους δύο έλικες του. Η επιδιόρθωση είναι δυσκολότερη.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λόγω απόπτωσης του κυττάρου. Όμως είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ασθένειες όπως τον καρκίνο εάν δημιουργηθούν βλάβες που οδηγούν σε όγκους.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν πρέπει να προκαλούν υπερβολικές ανησυχίες. Πρέπει να βοηθήσουν στο να καταλάβει το ευρύτερο κοινό ότι υπάρχουν κίνδυνοι όχι μόνο από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ψηλής έντασης για τα οποία γίνεται τόσο πολύς θόρυβος αλλά και από τα πεδία χαμηλής έντασης.

Στο σπίτι μας και στην εργασία μας έχουμε πολλές συσκευές που εκπέμπουν χαμηλής έντασης μαγνητικά πεδία: Στεγνωτήρες μαλλιών, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές και κουβέρτες, φούρνοι κάθε μορφής, μηχανές καφέ, ηλεκτρικά ρολόγια και άλλες.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα πεδία που εκπέμπονται από τις συσκευές αυτές μπορεί να προκαλούν βλάβες στον οργανισμό μας.

Για τους λόγους αυτούς πρέπει να προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατό λιγότερο τις συσκευές αυτές ιδιαίτερα αυτές που βρίσκονται κατά τη χρήση τους πολύ κοντά στο κεφάλι μας.

 

Κοινωνικά Δίκτυα

S8-SampleBelowArticle