Μετάγγιση αίματος 

Μετάγγιση αίματος και καρκίνος: Τι πρέπει να ξέρετε
Αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου: Σιδηροπενική αναιμία
Αιμοδοσία: Αυτά που πρέπει να γνωρίζετε
O κυτταρομεγαλοϊός: Τα βασικά σημεία μόλυνσης, πρόληψης και θεραπείας
Αυτόλογη μετάγγιση: Περιγραφή, ενδείξεις και αποτελεσματικότητα
Ομάδες αίματος: Νέα επαναστατική μέθοδος για μεταγγίσεις
Τεχνητό αίμα για μετάγγιση: Ένα νέο άλμα της ιατρικής